Regionalisme.ro

A

acrituri, adăpătoare, aituri, aldămaș, antreu, apătos, arminden, arvuni, astalâș, acăța, ajuna, alean, armaș, arvon, azâmă, acăț

B

balmoș, baltag, baraboi, barabule, belciug, bendeu, beteji, betețug, bgicași, blidar, brișcă, bucate, bulzât, burduhos, butinar, butinărit, băntălui, barem, birău, bruji, buiac, băieș, baci, baie, bică, blid, bruj, brău, bubă, buhă, bură, bute, bai, bâț

C

caiman, calhău, ceangău, ceasălă, celşag, cercală, cesăla, ceteraș, ceteră, ceşmete, cheaun, chedrenț, chedve, chefeli, chefelnit, cheheli, chimion, chingă, chirpici, chisăliță, cioareci, ciorlău, ciumăfaie, clenci, clăcaş, clăcui, cocean, cocioarvă, coclintă, cocora, cocoraţă, cocostârc, codorâște, colejnă, coleșer, coleșă, cujeică, cânepișteriță, cânepíştiriţă, cântat, cântători, cârlan, călăreț, căntălui, căpeneag, căprar, căprior, cătană, cătilin, cătănie, căuaci, caier, cantă, cașoș, cergă, chefe, chehe, cidru, ciont, cirip, ciump, ciung, clacă, clejă, cocie, cociș, cocon, codru, colac, căpia, căput, căsoi, cățân, caie, ciur, ciut, clin, clop, colb, căuc, cea, cir, câș

D

decung, dehămat, dejdina, demnicat, deochi, derdeluș, derege, desagi, descântec, desfăca, despleti, destilina, desțelenire, diecioară, dijdiță, dilcoș, dizdit, doniță, dorovăi, dosnic, draniță, dricar, drișcui, drișcă, droaie, drușcă, ducuci, ducucit, dumană, durzău, dârlăi, dăngălău, dănțăuș, dărăli, dărălău, darac, digan, diliu, diliș, dinte, diplă, dobaș, dohan, dohot, dosoi, duleu, durui, dutcă, dușcă, dâcos, dăuli, dalb, diac, dică, diug, dobă, drob, dună, dâcă, dâmb, deț

F

fachiol, fachiuș, falcău, farmec, felcer, felelui, felezeu, feredeu, ferestar, ferhang, festung, feștanie, feșteală, feștilă, filigorie, finlandeză, finticău, fircăli, firispor, fistău, fleșteriță, flintă, fliștuca, flocăi, florar, flosteri, flosterit, foaită, fogauă, fogodar, foltoș, fontălit, forgolom, fortui, forăstui, fotoghin, foșalău, frambie, franță, frunzuli, furgău, furișor, fusaiol, fușalui, fuștel, fânață, fârtai, fârtat, fârtăție, fâșcăi, făgădaș, făgădău, fărină, fărșon, făurar, farbă, fedeu, fedăr, fetie, fești, filer, firez, foale, focău, fodor, fondi, fugău, funar, fusar, fâțăi, fain, fate, fest, fioc, floc, font, fur

G

gadină, galhău, galiscă, galiță, genune, ghezeș, ghindură, giudeț, giulgi, giundi, gligan, gloată, globdi, goangă, golond, gordonă, gornic, greblă, grindel, groștior, grumaz, grămătic, gujdit, gurgoi, gustare, guzgan, gâltan, gândac, gârgălău, gălbează, găluște, gărvan, găzdoaie, găzdoc, găzdușag, gaist, gater, gazdă, genui, gerar, ghebe, glajă, godin, gotcă, grapă, guguț, găman, gătat, gătej, gati, ghin, glod, gogă, grof, gubă, gută, gușă, gârb, găta, goz, guj, gâț

H

halipă, harașeu, harbuz, hatijac, hinteu, hognoș, hoitar, holtei, homoti, horaiță, horincie, horincă, hormot, hrișcaș, huțucău, hăciug, hăizaș, hămnisit, hărămni, hagău, halău, hamer, haram, harcă, hasnă, hațău, hedeș, helge, hireș, hiriz, hlizi, hoher, holcă, holdă, homor, hopăi, hribă, huțul, hâlbe, habă, hadă, hibă, hold, hori, horj, huci, hudă, hârb, hâd, hăt

I

iarba-osului, iboste, ibovnic, iconar, iergan, iertaș, ierugă, iestimp, îmbițat, îmblăti, îmborboca, îmboțit, îmbuca, îmbulzi, îmbulzât, îmbumba, îmburda, îmbătăciune, împelina, încordătură, îndesoare, îndăginit, înspica, iagăr, iască, ibung, iezer, iliac, iosag, iagă, ibot, ileu, iliș, imaș, inaș, iaz, iof, iui, ic

J

jdeaucă, jebcăndău, jelancă, jertavnic, jgotie, jiganie, jintalău, jintiță, jmetelină, joagăr, joampă, joardă, Joiana, jugăni, jumară, jumătăți, junincă, jamnă, jeler, jidov, jilip, jilău, județ, jupân, jolj, junc, jeb, jeg, jig

L

laibăr, lepedeu, lespede, leveșe, libovi, lictar, lighioană, liptie, lobodă, loitre, lucezi, lucezire, lujniță, lumnină, lunatic, lungoare, lupiște, lupăriță, lutran, lătunoi, lăturean, lături, lăzuire, lampă, larmă, laște, leasă, lezin, leșie, litie, lotru, lucer, ludău, luhău, lunie, lușcă, luști, lădoi, leac, leah, leat, luft, lăut, laz, ler, leș, leț, lud, lăi

M

maglavais, maltăr, mandule, mejdăli, meliță, merinde, mesalău, mierță, minten, misaraș, mociorlău, mocoși, molitvă, moroșan, motroașcă, mozoli, moșcoală, mujdei, mulăceag, mulțam, mulțămitură, muncel, mădări, mălăiște, mărândău, măsălar, mătrici, mătrăși, macău, mejdă, miler, moare, moină, moroi, muced, mulsă, murui, musai, mâțâi, mălai, majă, mâță, mai, mas, mâț

N

nacabău, nemuric, neneri, nevedi, nojițe, nopsam, năclad, năclău, năduși, năframă, năpârcă, naftă, nahău, napci, nemeș, nintă, noajă, norod, nănaș, noi

O

oacheșă, obdeală, obrejă, ogrinji, oleacă, oltoană, oltoni, otălău, oblon, obroc, ocărâ, oiagă, opaiț, orgar, oblu, ocnă, ocol, ocoș, odor, ogaș, ogoi, oloi, omăt

P

palțău, papistaș, parastas, pcisoc, pecuină, piatră, picioci, pișcar, pițiane, pițulă, ploier, podișor, pogace, poiată, pojalniță, poloboc, pomnițe, poprică, porodică, postată, potbal, potică, potricaș, prapur, prescură, priveghi, progade, prohodi, prăznui, putină, pântecarie, pânzătură, păcurar, pădureț, păioară, pălincie, pălincă, părăsât, păscălăriță, păscălău, păsulă, pătrar, paclă, papir, pecar, peleș, pitiș, pleji, polog, ponoj, prunc, puțcă, pârci, pală, pită, pled, poci

R

raboșean, racateț, rantie, rapandulă, ratotă, razilă, rașeică, rașpău, robșag, rodiat, romoniță, ronghi, rostei, rutean, rântaș, râșcov, răcitură, răgatcă, rămășag, răpciugă, răpciune, rărunchi, răsteu, răstoacă, răstăuțe, război, răzvalcă, rășcăndău, răștira, raclă, rahot, rogoz, rânză, rămas, răzor, răzâm, rujă, runc, râcă, râni, râză, răeș, raf, rif, ruf, rât

S

sansiu, saparâș, scaldă, sclepț, scoabă, scociorî, scorbaci, scoverzi, scrabă, scăborcă, scăfârlie, scăldușă, sechereș, sfeter, sichiș, simbrie, slatină, sloată, sobârniță, socaci, socăciță, sodomni, spențer, spetează, staigăr, stalâș, staroste, straie, strană, strujac, strungă, stuhăt, stălaje, stăvar, stăvăriște, sucitor, sureti, sâmbraș, sâmbră, sângeorz, sângereu, sânmedru, sânnicoară, săbăceag, săcătură, sădrie, sălămâzdră, sămădaș, sămălui, sămătișă, sărune, sărăpanie, salcă, sarcă, sclin, seină, sfară, spată, staul, stavă, sterp, stroh, sturz, stână, sudui, suman, stog, saț, sol, sor, său

Ș

șaitroc, șaitău, șalitră, școardă, școmârlă, șepeli, șezătoare, șfebele, șireag, șirincă, șirlui, șlengher, șolboc, șoldan, șolomonar, șontorog, șopron, șpațâr, șperlă, ștalău, ștergură, știubei, știuhă, ștraiveg, șugubină, șumeni, șușcavă, șuștac, șuștăr, șârghin, șârgăni, șălboc, șărpar, șagău, șaică, șalău, șatră, șfară, șinor, șipot, șitău, șlică, șling, șogor, șohan, șoric, șpesă, șpâhă, șteap, ștede, știmp, știol, știop, știră, ștrec, ștric, șugui, șumăn, șuvei, șâred, șlag, șpan, șpir, șpor, șpur, știr, șoș, șuc, șut

T

tabulație, talant, talger, tarniță, techergheu, teglărie, teleleu, temeteu, terfaș, terțău, ticlăzău, ticăzi, tilincă, tistaș, tisăliță, tizmaș, tocmiș, tofolog, tolcer, tomoiagă, topilă, torcățăl, toșmagi, traistă, trebălui, troacă, troiță, tropoti, troscot, trujan, turduluca, tureac, turliptin, turmătă, turtuluc, târnaț, tăietor, tămădui, tăndăli, tăndălit, tăroasă, tărăboanță, taler, teară, teglă, teică, tierș, tilav, tindă, tingă, tisag, tizăș, toacă, tomni, trare, tronf, trudi, trudă, tuluc, târlă, tină, tioc, tist, tupi, tupu, turș, tul, tut, tău

Ț

țaigăr, țapinar, țarină, țicleu, țințirim, țipțer, țitron, țubace, țâdulă, țânțâș, țâpoti, țârcoti, țâțână, țărcălam, țaglă, țapin, țebeș, țifră, țuran, țuruc, țuțui, țaic, țarc, țuca, țâră

U

udătoriu, ulcior, umbrar, uncrop, undrea, uștioară, uiagă, ujină, undat, uimă, uium, urdi, urdă, ursi

V

varmeghe, verandă, vergel, vidără, viganău, vilfeu, vinclu, vindic, vintre, vințeler, vlăstos, vorovi, voșorlău, vraniță, vânzărel, vârciuri, vârdină, vârtelniță, vârtop, vârtos, vădancă, văduit, vălătaș, văraștină, vărsat, vărzar, vătrai, vătămătură, valău, varos, veșcă, vlast, votru, văcui, vădan, vătaf, vamă, verș, vipt, vână, vâsc, văra, vad, vâj

Z

zbocoti, zboicoș, zbroatec, zbârci, zbârciog, zbănaie, zdrâmboiet, zgaibă, zglăvoc, zgulaș, zmeurar, zmicea, zongoraș, zongoră, zoroboc, zvoară, zvârlugă, zâlizâtură, zăbală, zăbăgi, zăbăji, zăbălos, zăgnată, zăhăială, zălezi, zălezit, zălfos, zăpodie, zărăsti, zărăstit, zadie, zalfă, zapis, znidă, zoios, zăhăi, zăvoi, zamă, zipt, zlot, zoli, zver, zăr, zăuprima pagină DicționarSpânzurătoareWebmasteriFeedback top
© 2013 Regionalisme.ro XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12